Chào bạn !

Bạn đang truy cập vào chính sách vận chuyển của website cothienkhang.com

Áp dụng cho đơn hàng khách yêu cầu giao hàng tại nhà.

Với đơn hàng từ 2.000.000 VNĐ trở lên

- Miễn phí vận chuyển, miễn phí thu tiền.

Với đơn hàng từ 1.000 000 VNĐ đến 2.000.000 VNĐ

- Miễn phí vận chuyển.

- Phí thu tiền: Khách hàng trả trực tiếp cho người vận chuyển.

Với đơn hàng dưới 1.000 000 VNĐ

- Khách hàng phải trả: Phí vận chuyển, phí chuyển tiền trực tiếp cho nhân viên chuyển hàng.

CÔNG TY TNHH ĐTPT KHKT DƯỢC PHẨM A.N.Z VIỆT NAM